tích hợp giữa kẹp và đế mang lại sự thuận tiện và phù hợp với nhu cầu sử dụng ở mỗi thời điểm khi cần thiết.

Language